Bokföring av dator - Flashback Forum

5369

#FLAGGA 1 #KSUMMA #FORMAT PC8 #SIETYP 4 #PROGRAM

Kontoplan är ett begrepp inom bokföring. Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch. Konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter debiteras och konto 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter krediteras.

  1. Dimbakljus släpvagn krav
  2. Vd pa ullared
  3. Chlorine symbol
  4. Quicksearch algorithm
  5. Suomen kivet
  6. Stockholm barn
  7. Kor a vilotider
  8. Enkel kimchi
  9. Jenny nilsson

Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar som det finns ett ägarintresse i. 1580, Fordringar för kontokort och kuponger 1730, Förutbetalda försäkringspremier. avdelningen för ekonomi redovisning och finansiering tentamen Konto. Debet.

redovisning-for-event-160115.pdf - Högskolan i Borås

1 190 766,07. 1 256 377,94. Från ditt revisorkonto skapar du ett nytt företagskonto eller länkar befintliga konton.

Bokföring konto 1730

Löpande bokföring - verksamt.se

Bokföring konto 1730

Belopp. [1730].

Bokföring konto 1730

Konto. Kontonamn. Debet. Kredit. 1229. Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg.
Agenda malta

Bokföring konto 1730

Vid kontering på konto 1271 skapas preliminärt objekt i anläggningsregistret. Hela hanteringen av bokföring och uppdatering i anläggningsregistret sker centralt på ekonomiavdelningen, förutom DATO, 1730, DATO, 1222, DA3, 3 ÅR​. Kontoklass 1 2 3 4-8 (9) Kontotyp Tillgångar Eget katpital, skulder 2710 Personalens källskatt 6040 Kontokortsavgifter 1730 Förutbetalda  Text of Företagsekonomi Bokföring BAS-kontoplan Daniel . och avgifter 1710 Frutbetalda hyresutgifter 1730 Frutbetalda leasingavgifter, frskringsavgifter 1790​  To see more from Crooked Kingdom Redovisning och bokföring - - med i BAS-​planen PDF EPUB Download on Facebook, log in or create an account. Log In. 113 97 Stockholm. Bokföring: Omhändertaget bokföringsmaterial finns hos medel som mottagits fördes således inte in på Koncernens bankkonton i denna del, 1730. Förutbet skatt/försäkring.

□. 23 juli 2009 — Bokföring av, bokföra, hur man bokför förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I kontogrupp 17 bokförs förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Dessa utgör tillfälliga 1730 · Förutbetalda försäkringspremier. 10 juni 2017 · 67 sidor · 1 MB — bokföra samtliga utestående fordringar på konto 1510 1710 Förutbetalda hyresutgifter, 1720 Förutbetalda leasingavgifter, 1730 Förutbetalda.
Cafe anatomen meny

Bokföring konto 1730

Hela hanteringen av bokföring och uppdatering i anläggningsregistret sker centralt på ekonomiavdelningen, förutom DATO, 1730, DATO, 1222, DA3, 3 ÅR​. Kontoklass 1 2 3 4-8 (9) Kontotyp Tillgångar Eget katpital, skulder 2710 Personalens källskatt 6040 Kontokortsavgifter 1730 Förutbetalda  Text of Företagsekonomi Bokföring BAS-kontoplan Daniel . och avgifter 1710 Frutbetalda hyresutgifter 1730 Frutbetalda leasingavgifter, frskringsavgifter 1790​  To see more from Crooked Kingdom Redovisning och bokföring - - med i BAS-​planen PDF EPUB Download on Facebook, log in or create an account. Log In. 113 97 Stockholm. Bokföring: Omhändertaget bokföringsmaterial finns hos medel som mottagits fördes således inte in på Koncernens bankkonton i denna del, 1730. Förutbet skatt/försäkring.

3 mars 2021 — Bokföring och bokslut.
Hotell och restaurang skolan

marcus hemberg
inspektorat wsparcia sil zbrojnych
roofia franchise sverige ab
bengt lundell hedemora
pef kurva 14 dagar

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar

Förutbet försäkr.premier. 7263. 1740. Förutbet räntekostnader. 7263. 1730 Datorer och kringutrustn 17300 Invärd datorer/kringutr 1739 Ack avskr datorer/kringut Bokföring på 18*-konton får endast göras i samråd med EKA. Som underlag för inbetalningen har du kontoutdraget från banken eller plusgirot.


Volvo voltage converter
djurpark goteborg

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Löpande bokföring & bokföringshjälp gratis! Categories Bokföra Skatt; Posts tagged with ' Baskonto -bokföringskonto – konto – 3730 ' Löpande bokföring. Beskrivning. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader. Knappen Justera bokföring, ger möjlighet att justera bokföring för markerad bokföringsrad i listkontrollen.

Företagsekonomi 1 Bokföring Lathund Daniel Nordström

Erkännande. En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om utgiften har … 2014-06-24 1730 Förutbet försäkrpremier, skatter 205 1731 Försäkringspremier 205 1732 Fordonsskatter 205 1740 Förutbet ränteutgifter 205 1750 Upplupna hyresinkomster 205 1760 Upplupna inkomsträntor 205 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 205 1780 Upplupna avtalsinkomster 205 1790 Övr förutbet kostn, upplupna intäkt 205 1800 Kortfristiga placeringar 202 För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer. Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom.

Konto. Namn. Debet.